Ito ang pinakamahuhusay na bihis na tao sa campus ngayong linggo

Sigurado kaming umabot ito sa 14 degrees sa ilang lugar sa UK ngayong linggo, na nangangahulugang ito ay karaniwang tag-init! Habang sinisimulan mong tanggalin ang iyong makapal na winter coat, nagsusuot ka ng ilang seryosong leopard print, fur, at tartan vibes at hindi ka maganda.Tingnan sa ibaba ang pinakamahusay na pananamit ngayong linggo sa campus.

Charlotte, Kasaysayan, ikalawang taon, Liverpool

Zinzi, Newcastle

Fran Hagen, Geology, fresher, Durham

Sophie, Marketing, ikatlong taon, Liverpool

Megan Arch, Classics, Bristol

Sharon, Neuroscience, ikalawang taon, Glasgow

Rosie, Physics at Astrophysics, ikatlong taon, SheffieldTom Phillips, Physics and Philosophy, Bristol

britney spears justin timberlake break na

Maggie, Earth Science, Louise, Law, Lucy, Earth Science, Sarah Music and Theatre, ika-apat na taon, Glasgow

Nianzu Zhou, Japanese Studies, ikalawang taon, DurhamChris, International Business, Masters, Liverpool

Angus, Business Economics, ikatlong taon, Glasgow