The Hanging Christian – Episode 2

Abangan ang Episode 1 dito.kung paano i-relax ang iyong lalamunan upang huminga

________________________________

Siya ay gumulong, isang panaginip tungkol sa masugid na Teletubies sa isang higanteng mansyon na humihinga sa pagtulog sa sulok ng kanyang mga mata .

Bumangon si Freya mula sa kanyang kama at tumingin sa kanyang telepono.

Fuck.Late na siya ng labindalawang minuto sa kanyang pangangasiwa. fuck fuck fuck.

Binato ang mga damit, tumalsik ang tubig sa mukha, tinitingnan ang toothbrush ngunit itinuring na walang kabuluhan.Ni-lock niya ang kanyang pinto, tumakbo sa corridor, bumaba sa hagdan, tumakbo sa court, bumagal nang dumaan ang mga taong kilala niya, bumungisngis ng sinakal na Hi! bumilis muli, naabot ang kanang bloke, tumakbo sa hagdan, huminga ng kaunti sa labas ng pinto, tiningnan ang plaka sa pinto, si Dr. Quentin Seydowsky, huminga, kumuha ng isa pa, sinuklay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, tumingin sa kanyang telepono. 9:19. Hindi pa siya late ng twenty minutes.

Kumatok si Freya sa pinto.

Pasok ka.

Ang una niyang napansin ay talagang walang mga libro sa silid. Zero. Ang mga dingding ay matingkad, aseptikong puti. Walang mga bookshelf, walang mga aparador, walang mga naka-frame na larawan. Isang malaking desk lang na may kumikinang na chrome iMac at tatlong malalaking itim na armchair na may mataas na likod.

Si Propesor Seydowsky ay nakaupo sa isa sa kanila. Walang laman ang dalawa pa.

Ay, Miss Lee. Mangyaring umupo.

Napasubsob si Freya sa isa sa mga upuan. Ang propesor ay nakasuot ng pinasadyang three-piece suit. Ang kanyang mga mata ay halos isang mas magaan na kulay ng kulay abo kaysa sa kanyang nauurong na linya ng buhok.

I'm so sorry I'm late, nagkaroon ako ng... a...

Natigilan siya, nakatingin sa bakanteng upuan sa tabi niya. Nasaan si Marcia? Ang kanyang smugger-than-a-pug-with-a-Nobel-prize-in-smugness supervision partner ay nagkaroon hindi kailanman huli para sa isang pangangasiwa noong nakaraang termino, at dapat ay nakaupo na ngayon ng mapang-asar na nagbibigay kay Freya ng kaunting tingin habang mapanuksong binabasa ang kanyang masusing naka-highlight na mga tala.

Ngunit malinaw na wala siya rito.

Hulaan ko, sabi ng propesor, lumabas ka kagabi, medyo lasing, pagkatapos umuwi mag-isa sa... malamang malapit sa tatlo... at sobrang pagod at may galit sa sarili para mag-abala sa pag-set ng alarma?

Bahagyang bumuka ang bibig ni Freya.

paano kumuha ng sims 4 sa computer

Don't ask me how I know, it's as obvious as the fact na hindi ka nag toothbrush. Halos tiyak na nagtataka ka rin tungkol sa kapansin-pansing kawalan ng karaniwang nasa oras na Miss Arrington. Alam mo ba kung bakit wala ang iyong kasosyo sa pangangasiwa ngayon?

Umiling si Freya.

Siya ay namamahagi ng toasties para sa Christian Union 'Text-a-Toastie' scheme. Nagpadala siya sa akin ng mahabang email tungkol sa labis na pagsisisi niya at na hinding-hindi niya normal na ilalagay sa panganib ang kanyang trabaho, ngunit iyon para sa kanyang Diyos ay kailangang mauna.

Kinagat ng propesor ang kanyang leeg.

Dahil dito, hindi na ako magsu-supervise kay Miss Arrington. Mula ngayon, tayo na lang, Miss Lee.

Bakit…? Bumitaw si Freya, at agad na hiniling na wala.

Si Propesor Seydowsky ay sumandal. Tinitigan siya ng kanyang mga mata na parang mga artilerya na nakahanay sa apoy.

Miss Lee, hindi mo piniling ma-late ngayon, ito ay isang panghihinayang pagkakamali, ngunit ginawa mo ang iyong makakaya upang maibsan. Si Miss Arrington sa kabilang banda ay gumawa ng malamig na desisyon na unahin siya... ekstrakurikular paniniwala sa aking pagtuturo.

Hindi pa nakarinig si Freya ng isang propesor na nagsalita nang may ganitong uri ng pagiging bukas sa PC. Nagpasya siya na gusto niya ito, ng marami.

Kaya. Sa negosyo ngayon. Una, may gagawin akong confession. Kanina pa kita pinagmamasdan, Miss Lee.

Sige…

Sinundan ko ang iyong pag-unlad nang may malaking interes noong nakaraang termino, at pinili ko ang iyong sarili at ang nakalulungkot na nakakadismaya na si Miss Arrington partikular sa lahat ng mga undergraduates ng kolehiyo.

Teka, kaya hindi ka propesor ng linguistics… sabi ni Freya.

Syempre hindi. Linggwistika? Pah. Hindi, ang mga pangangasiwa na ito ay magiging ibang bagay. Isang bagay na ganap.

Oh god, naisip ni Freya. Ano ito, Fifty Shades of Blue ?

Hindi ka masaya, Miss Lee. Ang Cambridge ay napatunayang ang pinakamalaking pagkabigo sa iyong buong buhay. Pakiramdam mo ay inaapi ka ng pangkaraniwan na mga tao, dismayado sa kawalan ng kapana-panabik na intelektwal na pagpapasigla, kumbinsido ka na nag-aaksaya ka ng iyong oras at hindi makapaghintay na umalis dito at talagang ipagpatuloy ang iyong buhay.

Natigilan si Freya. Paano…

kung paano magpapatuloy ang pag-uusap

Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Freya Lee. At gusto kitang tulungan. Gusto kong ipakita sa iyo kung bakit ka pumunta sa Cambridge.

Tumigil siya, at pumikit. Bahagyang nakabuka ang bibig ni Freya.

May digmaang ipinaglalaban, Miss Lee. Isang digmaan sa pagitan ng katwiran, at kabaliwan. At gusto kitang nasa frontlines.

mekanikal na tumango si Freya. Ano ito?

I clicked his fingers at mabilis na tumayo. Sa tingin ko ay iyon na ang lahat. Salamat sa pagpunta, kahit na huli. Ngumiti ito sa kanya nang bumangon ito.

Naglakad siya papunta sa pinto, binuksan ito.

Oh, isang huling bagay. Kung naiintriga ka sa sinabi ko... samahan mo kami sa ilalim ng The Eagle ngayong gabi. Sa anim na matalas.